Utbildning

ProjektCompetens erbjuder utbildning som utvecklar och effektiviserar projekt.


Vi har sedan starten av ProjektCompetens verksamhet haft ett stort fokus på att koppla samman och arbeta för att projektverksamhets- och kompetensutveckling går hand i hand. Detta kan innebära att sätta tydlighet i projekten, ledarskapet, processer och rutiner till att implementera systemstöd och arbetssätt med och kring projektarbete.

Våra utbildningar är till 100 % anpassade utefter kundens verkliga behov och ej generella utbildningar som oftast bara täcker en bråkdel av verksamhetens, organisationens och individens verkliga behov.

Arbetar ni i projektform men har ett behov av kompetensutveckling? Har ni investerat i en projektmetodik men insett att den alltför ofta tillämpas ineffektivt? Vi kan erbjuda ett skräddarsytt utbildningspaket utifrån era förutsättningar!

ProjektCompetens utbildningspaket är resultatet av många års erfarenhet av att arbeta i olika projektorganisationer och metoder.

Vi har satt ihop ett koncept där vi utgår från våra kunders verklighet för att den investerade tiden ska ge maximal utväxling hos deltagarna. Tillsammans med kunden analyserar vi rådande kompetensläge och skräddarsyr därefter utbildningsinsatsen.

Utbildningen kan omfatta:

  • Praktiskt projektarbete
  • Metod och Modell
  • Målformulering
  • Riskhantering
  • Ledarskapsutveckling
  • Kravställning

Vi erbjuder:

  • Kompetensutveckling för projektorganisationen
  • Utbildning i metod och ledarskap för projektledare
  • Specialanpassat upplägg utifrån organisationens förutsättningar
  • Implementering av projektmodell

Se vårt produktblad om Utbildning (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in