Teknik konsulter

Mycket av dagens arbete i organisationer kan och skall betraktas som projekt. Ett i tiden avgränsat arbete som inom en viss tidpunkt, till en viss kostnad ska ge ett visst resultat. Ett arbete som i vissa fall kräver avancerade projektmodeller, komplicerade processer och verktyg, men i andra fall en tydlig metodik.


Vår tjänst Projekt är en ”hands on” i praktiskt projektarbete.

Vår projektledare genomför ihop med Er organisation aktuellt projekt utifrån en etablerad projektmodell, ex; ProMoTe.

Målsättningen är att med en tydlig och lättförståelig projektadministration och metodik få effektiva projekt.

Under projekt får projektorganisationen inblick i planering och ledning men även om samverkan mellan projektets beställare, medlemmar och övriga intressenter.

Tjänsten ”Projekt” ger en tydlig och bred förståelse på individnivå.

Tjänsten ger dig följande fördelar:

  • Fokus på vad som är viktigt
  • En lätt tillämpad, enkel projektmetodik baserad på stor erfarenhet
  • Samsyn och effekt
  • Resursoptimering

Se vårt produktblad om Projekt (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in