Metodik

Har ni investerat i en kraftfull projektmetodik men insett att den alltför ofta tillämpas ineffektivt, med resultat att den förväntade effekten av investeringen uteblir?


ProjektCompetens fokuserar på att öka effektiviteten i kundernas projektverksamhet genom att arbeta metodiskt, strukturerat och modelldrivet. Vi analyserar nuläget utifrån CON och beskriver övergripande den miljö och de omständigheter som ett projekt befinner sig i.

Baserat på detta erbjuder vi hjälp med:

 • Project Audit
 • Projektering
 • Planering
 • Uppföljning
 • Rapportering
 • Mål- & Effektanalys
 • Kundnöjdhet
 • Processanalys
 • Project Risk Management
 • Change Management
 • Change Request Management

Tjänsten ger dig följande fördelar:

 • Samsyn i projekten
 • Effektivare projektprocesser
 • Kontroll över hela projektprocessen
 • Stöd för dina projektledare
 • Lärdom från andras misstag
 • Ett gemensamt arbetssätt

Se vårt produktblad om Metodik (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in