Mentor

Det är inte lätt att hitta kompetenta och erfarna projektledare. För en verksamhet som vill ha framtiden för sig är det därför viktigt att snabbt skapa återväxt av kvalificerad personal. Som projektledare är man ofta ensam. Dessutom hamnar man lätt i kläm mellan linjeorganisationens, kundens och projektmedlemmarnas intressen. Hur kan man snabbt och effektivt växa in i sin nya roll?


Vår tjänst Mentor innebär att dina lovande projektledare får växa efter egen förmåga. De kan ta på sig en större uppgift än normalt och ändå vara säkra på att lyckas, med en mentor från ProjektCompetens som stöd.

Mentorn ger det stöd som behövs för att projektledaren ska lyckas med sitt projekt i form av råd, tips, metodik eller bara genom att vara ett bollplank.

Mentorskapet kan sträcka sig över en längre period och variera i intensitet. Från att initialt vara med och planera projektet, under projektets genomförande till att bara finnas till hand för frågor.

Tjänsten ger dig följande fördelar:

  • Samsyn i projekten
  • Effektivare projektprocesser
  • Kontroll över hela projektprocessen
  • Stöd för dina projektledare
  • Lärdom från andras misstag
  • Ett gemensamt arbetssätt

Se vårt produktblad om Mentor (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in