Förstudie

Att göra rätt från början kostar inget extra, men det medför ofta kostnadskrävande insatser att rätta ett projekt som kommit fel. Med en bra förstudie och planering undviker man ”propparna” och kan lättare fördela resurserna efter belastningen i projektet. En kvalitet som är gratis...


Vår tjänst FÖRSTUDIE hjälper till att skapa klara riktlinjer och struktur vilket i sin tur medför förväntade effekter av projektets resultat.

Tjänsten innebär bland annat:

  • Business Case - syfte och målsättning förtydligas, möjliga varianter av utvecklingsvägar och beslutspunkter
  • Projektinitiering - rätt rollbesättning tillsätts och att alla är införstådda med syfte och mål
  • Projektetablering - projektet formas och startar samt initiering av process för övertagande av projektets resultat för att uppnå förväntad effekt i mottagande organisation

Vi är även behjälpliga i upphandling och val av potentiella leverantörer utifrån projektets behov.

Tjänsten ger dig följande fördelar:

  • Du etablerar kvalitet i ditt projekt redan från dag ett
  • Du vet vilka projektmål och effektmål du skall styra emot
  • Kostnader och tidplan blir ingen överraskning
  • Projektet får en tydlig och strukturerad målbild

Se vårt produktblad om Förstudie (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in