Audit

Hur många gånger har du inte undrat vilken status ett projekt har? Vad har åstadkommits, vad är kvar att göra och vilka är problemen som hindrar progressen? Är kravbilden klar? Hur är kvalitén? Vilka delar fungerar vilka fungerar inte? Finns det rätt kompetens? Är mottagarorganisationen redo? När blir det klart?


Med tjänsten Audit får du - i egenskap av beställare eller intressent av ett projekt - en opartisk och nyanserad bild av tillståndet i projektet. Resultatet kan användas som beslutsunderlag för vad som behöver åtgärdas och för att reglera de brister som identifieras.

Vår Audit täcker ett stort antal områden inom - Kravbild - Organisation - Bemanning – Risker - Kompetens - Planering - Progressrapportering - Styrning - Ledning - Underleverantörer - Mottagarorganisation - Ekonomi men även – Affärsmannaskap.

En Audit kan göras ur flera olika projekt-perspektiv: initialt, under pågående projekt eller som ett underlag till en White Book (Lessons Learnt).

Den kan göras på en organisation när det gäller dess projektförmåga eller på enskilda projektledare för att kartlägga kompetens och utvecklingsområden.

Tjänsten ger dig följande fördelar:

  • En objektiv bild av projektet
  • Identifierar svagheter och styrkor
  • Rekommendationer om åtgärder
  • Ett beslutsunderlag att ta ställning till

 

Att notera: Vi sköter all administration kring de uppdrag vi arbetar med, vilket avlastar och underlättar för dig som kund.


Se vårt produktblad om Audit (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in