ProjektCompetens erbjuder tjänster som stödjer, utvecklar och effektiviserar projekt.

Projekt konsulter

Det finns många situationer när ett företag behöver en Projektledare. Våra projektledare har lång erfarenhet och har jobbat i flertalet branscher.

Läs mer »

Teknik konsulter

ProjektCompetens har resurser med lång erfarenhet av rådgivning och implementering av projekt.

Läs mer »

Metodik

Har ni en kraftfull projektmetodik men den tillämpas ineffektivt och ger inte förväntande resultat och investeringen känns fel?

Läs mer »

Mentor

Om ni behöver stöd till era projektledare kan vi erbjuda mentorskap som stöd och utveckling av projekt.

Läs mer »

Förstudie

Att göra rätt från början kostar inget extra, men räta upp ett projekt som kommit fel kostar massor.

Läs mer »

Audit

När blir det klart? Vad är statusen? Vad är kvalitén? Är vi redo? Finns rätt kompetens? Denna tjänst rätar ut frågetecknen.

Läs mer »

Logga in