Om oss

ProjektCompetens är specialiserat på projektledning och stöd till verksamhet som drivs i projektform.


Vi har vårt säte och kontor i Västerås, men jobbar tätt ihop med alla våra kunder i hela norden och finns nära våra kunder dagligen, Vi har ett stort nätverk med stark kompetens under ett och samma tak för att vara lättillgängliga för våra kunder samt säkerställa kvaliteten i alla uppdrag som vi åtar oss.

I företaget finns över 20 års erfarenhet av projektledning inom både nationella och internationella projekt och organisationer, vilket ger dig som kund trygghet avseende rätt kompetens för din Projektverksamhet.

Hos våra medarbetare finns erfarenhet av både nationella och internationella projekt och organisationer. Vi har varit verksamma i bland annat IT, olja & Gas, offshore, vindkraft,  industri, kärnkraft, bygg, teknik och finansbranscherna.

Affärsidé

ProjektCompetens affärsidé är att på konsultativ bas tillhandahålla resurser för projekt genomförande på ett tryggt, planerat och säkert sätt inom tids och budget ramar.

Vision

ProjektCompetens skall vara Nordens ledande konsultföretag inom projekt genomföring.

Övergripande Strategi

Viktiga element i strategin är:

  • Fokus på den lokala marknaden
  • Genom utvecklande service och genom att bearbeta kundernas individuella behov bli en ännu bättre samarbetspartner
  • Växa såväl organiskt som genom förvärv

Övergripande Mål

ProjektCompetens har fortsatt att utveckla sin position som en viktig aktör inom konsultbranschen. Företaget är en naturlig partner vid upphandlingar av kvalificerade tjänster vad gäller projekt konsulter, teknik konsulter och utbildning. Viktiga hörnstenar för målet är:

  • ProjektCompetens ska vara känd i branschen som ett konsultföretag som alltid levererar till eller över kundernas förväntningar.
  • ProjektCompetens ska växa med fokus på kvalitet och lönsamhet
  • ProjektCompetens ska vara en av de utvalda leverantörerna vid upphandlingar på prioriterade marknader
  • ProjektCompetens ska vara känd som ett bolag med välutbildade och kompetenta resurser

Miljö & kvalité

ProjektCompetens arbeta kontinuerligt med förbättringar och förebyggande miljöpåverkan inom vår verksamhet. Vi anser att en systematisk kvalité och miljöarbete är en förutsättning för långsiktig utveckling och lönsamhet.

Våra ledstjärnor:

  • Vi strävar efter att maximera den miljönytta som våra konsultuppdrag och utbildningar bidrar till, samtidigt som vi ska förebygga den negativa påverkan som uppkommer i samband med persontransporter eller opåkallat resursuttag
  • Vi arbetar för en effektiv resursanvändning och väljer varor och tjänster erkända för sin positiva miljöprestanda

Värdegrund

ProjektCompetens sex kärnvärden uttrycker vad vi står för och fungerar som ledstjärnor i det dagliga arbetet:
Enkelhet - Engagemang - Kvalité - Ordning och reda - Flexibilitet samt Kundfokus

Samarbetspartner

ProjektCompetens har en betydande roll i det aktiva nätverk av projekt- och företagsledare bolaget ingår. Vilket baseras på mångårig erfarenhet av projekt och projektledning från olika verksamheter. Bolaget arbetar tillsammans med ett antal bolag inom olika områden.


Se vårt produktblad om vårt företag (pdf-fil)

Vill du veta mer?

Har du frågor eller vill du samarbeta med oss?

Logga in